ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE
Kancelarija
Adresa:
Stari grad 430
Kotor
85330
Crna gora
Telefon:
(+382) 32 325-292