Zajednica Italijana Crne Gore (CDI) osnovana je kao nevladina organizacija 04.01.2004 sa ciljem okupljanja lica sa italijanskim porijeklom, vezana za italijansku kulturu i jezik. Članovi mogu biti sva ta lica. Cilj organizacije je š¡irenje i upoznavanje sa italijanskom kulturom, civilizacijom i jezikom. Organizacija je do sada okupila 493 članova.